Добре дошли в HOSP-ECO!

Този иновативен проект, финансиран от ЕС, насърчава лидерството в устойчивото развитие в сектора на хотелиерството!

HOSP-ECO означава лидерство в устойчивото развитие в хотелиерския сектор.

HOSP-ECO е проект на Erasmus+ KA-„Партньорство за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение (VET)“, който продължава от януари 2023 г. до декември 2024 г. HOSP-ECO се фокусира върху това как индустрията на хотелиерството ще бъде подпомогната да премине от традиционно лидерство към лидерство за устойчивост. Проектът е сформиран като европейски консорциум от седем партньора – координиран от Instituto Politecnico do Porto.