Καλώς ήρθατε στο HOSP-ECO!

Αυτό το καινοτόμο έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ προωθεί την διοίκηση βιωσιμότητας στον τομέα της φιλοξενίας!

«HOSP-ECO σημαίνει Διοίκηση Βιωσιμότητας στον Τομέα της Φιλοξενίας

Το HOSP-ECO είναι ένα έργο Erasmus+ KA2 Cooperation Partnership in Vocational Education and Training (VET) που διαρκεί από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2024. Το HOSP-ECO εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο θα υποστηριχθεί ο κλάδος της φιλοξενίας για να μεταβεί από την παραδοσιακή διοίκηση στην διοίκηση βιωσιμότητας. Το έργο έχει διαμορφωθεί ως μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία επτά εταίρων – που συντονίζεται από το Instituto Politecnico do Porto».