Συνεργάτες

Project Coordinator, Instituto Politecnico do Porto

Porto, Portugal

Το Porto Polytechnic (P.PORTO) είναι το μεγαλύτερο και το πιο δυναμικό Πολυτεχνείο της χώρας, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην κατάταξη του Πολυτεχνείου και, σε συνδυασμό με μεγάλα πανεπιστήμια, βρίσκεται στην κορυφή της εθνικής κατάταξης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αποστολή του είναι να είναι ο ηγέτης του υποσυστήματος του Πολυτεχνείου στην Πορτογαλία, αναλαμβάνοντας την κοινωνική του ευθύνη παρουσία της κοινότητας και της κοινωνίας, σε ένα διεθνές πλαίσιο αναφοράς, απαιτώντας την αριστεία. Περιλαμβάνει οκτώ σχολές, οι οποίες αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ των τριών Πανεπιστημιουπόλεων, 30 ερευνητικά κέντρα, περισσότερους από 18.700 φοιτητές, 59 προπτυχιακούς τίτλους σπουδών και 72 μεταπτυχιακούς τίτλους και καλύπτουν διαφορετικούς τομείς: Μηχανική, Λογιστική και Διοίκηση. Εκπαίδευση; Μουσική και Παραστατικές Τέχνες. Media Arts and Design; Φιλοξενία και Τουρισμός; Διοίκηση και Τεχνολογία, Επιστήμες Υγείας.

Center for Social Innovation (CSI)

Λευκωσία, Κύπρος

Η CSI εστιάζει στην ανάπτυξη και την εισαγωγή ανατρεπτικών λύσεων σε συστημικά κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά προβλήματα. Οι διασπαστικές λύσεις στα συστημικά προβλήματα που εντοπίζουμε αναπτύσσονται μέσα από διάφορα επίπεδα αλληλεπίδρασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η αλληλεπίδραση στο επίπεδο των ενδιαφερομένων επιτυγχάνεται μέσω καταιγισμού ιδεών, επιτόπιας έρευνας και ομάδων εστίασης και σε επιστημονικό επίπεδο μέσω βιβλιογραφίας και ανασκοπήσεων επιστημονικής έρευνας. Σκοπός μας είναι να έχουμε συστηματικά και συστημικά αντίκτυπο στον κοινωνικό ιστό της κοινωνίας μας για να επιτρέψουμε, να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. https://csicy.com/

Dekaplus Business Services LTD

Λεμεσός, Κύπρος

Η DEKAPLUS είναι μια οργάνωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επικεντρούμενη κυρίως στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων της διοίκησης ΜΜΕ και του προσωπικού πρώτης γραμμής. Η DEKAPLUS είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο από τη στιγμή που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2006 και προσφέρει επαγγελματικά σύντομα μαθήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της επιχείρησης και τη βιωσιμότητά της. Η DEKAPLUS διαθέτει επίσης ειδική ομάδα που διαχειρίζεται τα ευρωπαϊκά έργα. Αναλαμβάνει το ρόλο του συντάκτη έργου, του ηγέτη έργου ή του εταίρου έργου, ανάλογα με τη φύση του έργου. Από το 2014, η DEKAPLUS είναι το σημείο επαφής του προγράμματος “Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες” στην Κύπρο, βοηθώντας τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να ξεκινήσουν με συγκεκριμένο τρόπο. Επιπλέον, η οργάνωση έχει εκτεταμένη εμπειρία συμμετοχής σε έργα του προγράμματος Erasmus+ τόσο ως εταίρος όσο και ως συντονιστής.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

Vienna, Austria

Το BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH ιδρύθηκε το 1990 ως ανεξάρτητος αυστριακός οργανισμός για την παροχή συνεχούς κατάρτισης, επαγγελματικών προσόντων και υπηρεσιών σταδιοδρομίας. Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης για νέους (+16) άτομα και ενήλικες, πολλοί από αυτούς σε μειονεκτική θέση και με μεταναστευτικό υπόβαθρο, σε συνεχή και επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική και καθοδήγηση και ενεργοποίηση για άτομα που αναζητούν εργασία και εργαζόμενους. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι προσανατολισμένα στον πελάτη και βασίζονται τόσο στις ειδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και στις ατομικές καταστάσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προηγούμενη εμπειρία και συνθήκες ζωής των συμμετεχόντων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο βίντεό μας (https://youtu.be/0jcwPthMCPs).

 

 

 

Aristotle University of Thessaloniki

Thessaloniki, Greece

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι το μεγαλύτερο δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Το ιδιαίτερο τρίπτυχο του Πανεπιστημίου προσδιορίζεται ως Διεπιστημονικότητα, Διεθνιστική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Το ΑΠΘ είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και έχει περισσότερους από 70.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 4.000 είναι διεθνείς. Το ΑΠΘ αριθμεί σχεδόν 2000 μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού και 1015 μέλη από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού. Αποτελείται από 42 σχολεία που καλύπτουν όλα τα επιστημονικά πεδία, 13 από τα οποία ασχολούνται με την έρευνα για το νερό και συναφή θέματα. Το ΑΠΘ συμμετέχει ενεργά σε 48 ερευνητικά δίκτυα και τα τελευταία πέντε χρόνια, το ΑΠΘ έχει υλοποιήσει περισσότερα από 4500 Έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που καλύπτουν κυρίως τους επιστημονικούς τομείς του περιβάλλοντος, της πληροφορικής, των επικοινωνιών, των βιομηχανικών τεχνολογιών, των μεταφορών, της βιοτεχνολογίας, της βιοϊατρικής τεχνολογίας και της υγείας. , γεωργία, δασοκομία, αλιεία, εκπαίδευση/γλώσσα, ιστορία, αρχαιολογία κληρονομιάς και κοινωνικές/οικονομικές επιστήμες. Το ΑΠΘ είναι ιδρυτικό μέλος της Συμμαχίας EPICUR, η οποία ηγείται των δράσεων για τη δημιουργία του πρώτου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και υποδοχής του UN SDSN Μαύρης Θάλασσας, με την υποστήριξη του UN SDSN Global. Η ομάδα του ΑΠΘ έχει εκτενή εμπειρία στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως αρκετών τύπων περιβαλλοντικών και οικολογικών αποτυπωμάτων και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη του υπολογιστή αποτυπώματος του Έργου

OECON Group Bulgaria

Blagoevgrad, Bulgaria

Η OECON GROUP Bulgaria είναι μια εταιρεία συμβούλων, που ιδρύθηκε το 2013, ειδικευμένη στη συμβουλευτική διαχείρισης και προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες για τη δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης και υπηρεσίες κατάρτισης για ενήλικες εκπαιδευόμενους. Η OECON διαθέτει μεγάλη πείρα στην οργάνωση και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων και άλλων δραστηριοτήτων επιχειρηματικής ανάπτυξης, ειδικά με ΜΜΕ και πολύ μικρές ΜΜΕ, καθώς και νεοφυείς επιχειρήσεις στην περιοχή τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει διάφορες εμπορικές συνεργασίες και έχουν λάβει μέρος σε μεγάλο αριθμό υλοποιήσεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

ETHNIC Sustainable Tourism Association

Barcelona, Spain

Το Ethnic είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2006 με αποστολή την προώθηση του υπεύθυνου και βιώσιμου τουρισμού ως εργαλείου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και το σεβασμό για το περιβάλλον. Εργαζόμαστε για την προώθηση μοντέλων τουρισμού με βάση την κοινότητα που επικεντρώνεται στην προώθηση της τοπικής και βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της περιβαλλοντικής αναγέννησης. Μετασχηματισμός του τουρισμού προς ΣΒΑ και Ανθρώπινα Δικαιώματα.

FAQ

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.